Jury konkursu Zimowe Impresje na spotkaniu 20 stycznia postanowiło wyróżnić 10 prac z nadesłanych na konkurs. Łącznie na konkurs zgłoszono ponad 30 zdjęć. Część z nich nie spełniło wymogów zawartych w Regulaminie Konkursu i te nie były brane pod uwagę przy ocenie. Najczęstszym błędem eliminującym prace był niewłaściwy format nadesłanych prac, lub też przysłana na konkurs jedynie wersja elektroniczna. Biorąc pod uwagę zaangażowanie autorów, ich wizję artystyczną zawarta w fotografii Jury w składzie Jolanta Widuch, Zbigniew Janowski, Bożena Kącka, postanowiło przyznać następujące nagrody.

Kategoria szkół podstawowych i gimnazjalnych

  • 1.Zosia Gnat (15 lat), Chróścina
  • 2. Anna Cebulla (14 lat), Dąbrowa
  • 3.Gabriela Supron (11 lat), Karczów

Wyróżnienie

  • Anna Cebulla (14 lat), Dąbrowa
  • Daria Zmarzlik (14 lat), Chróścina

Kategoria Dorośli

  • 1.Daria Piotrów (32 lata), Lipowa
  • 2.Janusz Wiącek (49 lat), Karczów
  • 3. Małgorzata Durkalec-Żytyńska (17lat), Prądy

Wyróżnienie

  • Jadwiga Więcek (51 lat), Karczów
  • Benon Sikora (48 lat), Narok

Nagrodzone i wyróżnione prace zostały umieszczone w "Galerii na Schodach", ponadto kilka zdjęć stanowić będzie ozdobę gabinetów Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy oraz biura Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.

Zachęcam do korzystania z zajęć koła fotograficznego prowadzonego przez GOKiR oraz do udziału w kolejnych konkursach.