zamczysko-19.jpg

REGULAMIN

Warsztaty Muzyczne „Zamczysko"
Dąbrowa 2013

REGULAMIN

Organizator
1) Organizatorem Warsztatów Wokalnych jest Gminny Ośrodek Kultury Rekreacji w Dąbrowie, z siedzibą: ul. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa.
2) Organizator zaprasza do uczestnictwa młodzież zainteresowaną wzajemną wymianą doświadczeń i wiedzy, edukacją z zakresu śpiewu estradowego, gry na gitarze akustycznej oraz zdobywaniem dodatkowych umiejętności poprzez kontakt z artystami.

Prowadzący Warsztaty

  • Rafał Nosal (Bohema, Czarny Nosal) – warsztaty wokalne
  • Dariusz Czarny (Czarny Nosal, U Studni, Stare Dobre Małżeństwo) – warsztaty gitarowe.

Czas i miejsce
1) Warsztaty odbędą się 6 września 2013 roku.
2) Zajęcia odbywać się będą w Dąbrowie podczas V Dąbrowskich Spotkań z Poezją Śpiewaną „Zamczysko"

Cele Warsztatów
1) Aktywne i kreatywne wypełnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
2) Edukacja młodzieży w zakresie śpiewu estradowego, emisji głosu, rozwoju umiejętności swobodnego i profesjonalnego zachowania na scenie, dykcji oraz współpracy z realizatorami dźwięku.
3) Doskonalenie gry na gitarze klasycznej i akustycznej

Warunki uczestnictwa
1) Wypełniony formularz „zgłoszenia" wraz z kopią dowodu wpłaty należy przesłać do 31 sierpnia 2013 r., (decyduje data stempla pocztowego, można zgłoszenie przesłać e-mailem) lub do wyczerpania miejsc.
2) Opłata 50 zł pokrywa koszty uczestnictwa i korzystania ze sprzętu scenicznego. Zajęcia odbywać się będą indywidualnie i w grupie. Ilość miejsc ograniczona.
3) O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłaty wpisowego. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wpłacona kwota nie będzie zwracana.

4) Uczestnik warsztatów powinien przygotować minimum jedną kompozycję (CD lub MP3), którą chciałby zaprezentować podczas zajęć. Tytuł utworu należy wpisać w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnicy warsztatów gitarowych powinni się zgłaszac z własnym instrumentem muzycznym.

5) Adres nadsyłania zgłoszeń: Gminny Ośrodek Kultury Rekreacji w Dąbrowie, ul. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa. Zapisów można także dokonywać mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6) Wpłaty należy dokonywać na konto Organizatora
7) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu Numer konta 87 1130 1219 0026 3122 1720 0001 z dopiskiem: "Warsztaty Zamczysko"

Postanowienia końcowe

1) Organizator zapewnia obsługę techniczną i bazę warsztatową.
2) Każdy z uczestników przyjeżdża na koszt własny.
3) Wszyscy uczestnicy Warsztatów otrzymają dyplomy uczestnictwa. Przewidziane są również nagrody rzeczowe dla najbardziej aktywnych i uzdolnionych uczestników. Głównym wyróżnieniem jest umożliwienie występu na scenie V Dąbrowskich Spotkań z Poezją Śpiewaną „Zamczysko".
4) Zgłoszenie do udziału w Warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5) Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, który jednocześnie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
6) Warsztaty z przyczyn niezależnych od Organizatora mogą być w dowolnym momencie odwołane.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Lp.

Imię i Nazwisko

 

Tytuł utworu

(autor tekstu, kompozytor)

Adres Uczestnika

Telefon

e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

REGULAMIN

Gminny Ośrodk Kultury i Rekreacji w Dąbrowie