gminadabrowaGmina Dąbrowa położona jest w zurbanizowanej aglomeracji opolskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Opola - po jej wschodniej stronie. Z kolei od południowego wschodu graniczy z gminami Komprachcice i Tułowice, od południowego zachodu z gminą Niemodlin, od zachodu - z gminą Lewin Brzeski, od północnego zachodu z gminą Popielów oraz od północy z gminą Dobrzeń Wielki.

Gmina Dąbrowa obejmuje swoim zasięgiem 15 sołectw.

Zajmuje powierzchnię 131 km2, co stanowi 1,39% ogólnej powierzchni województwa. Zamieszkuje w niej 9324 mieszkańców, co stanowi 0,87% ogólnej liczby ludności regionu.

Gmina Dąbrowa stanowi obszar o wysokich walorach przyrodniczo – krajobrazowych. Na jej terenie znajduje się obszar chronionego krajobrazu, "Bory Niemodlińskie". Spośród licznych atrakcji gminy, na uwagę zasługują: Pałac w Niewodnikach.

Położenie gminy Dąbrowa w promieniu 10 kilometrów od miasta wojewódzkiego Opola niewątpliwie umożliwia rozwój form wypoczynku cotygodniowego - weekendowego. Bardzo dobre połączenia komunikacyjne zapewnia istniejący system dróg kołowych oraz linia kolejowa z przystankami w Chróścinie i Dąbrowie.

Ponadto położenie gminy na ciągach dróg krajowych relacji Opole - Wrocław oraz Opole - Nysa, stwarza szansę rozwoju obiektów i urządzeń obsługi ruchu turystycznego i komunikacji. Tendencje do ich realizacji można zaobserwować na przestrzeni ostatnich lat.

więcej: na stronie Gminy Dąbrowa