zamczysko-19.jpg

Festiwal

ZAMCZYSKO Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną odbywają się od 2009 roku. Pomysłodawcą i wieloletnim jej organizatorem festiwalu był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji Zbigniew Janowski. Celem imprezy jest promocja działalności poetyckiej wykonawców z całego kraju. W trakcie "Zamczyska" prowadzone są warsztaty muzyczne. Dla ich uczestników stwarzana jest możliwość występu na dużej scenie.
Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną odbywają się na początku września w wyjątkowej scenerii, przy XVII-wiecznym renesansowym zamku. Dzięki współpracy stowarzyszenia Dąbrowskie Skarby z Uniwersytetem Opolskim zamknięty na co dzień zabytek udostępniany jest do zwiedzania festiwalowym gościom. Tradycją "Zamczyska" są nocne biesiady przy ognisku. W zabytkowym parku dworskim powstaje też pole namiotowe.

Gminny Ośrodk Kultury i Rekreacji w Dąbrowie