ROK SZKOLNY 2011/2012

Wracamy po wakacyjnej przerwie do pracy w zespołach tańca nowoczesnego ASTER oraz mażoretkach TUPOT. Ich występy niejednokrotnie mogliśmy podziwiać podczas festynów i imprez szkolnych. W kilku miejscowościach prowadzone są także kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych i dla dzieci.

Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszą się także zajęcia rekreacyjne i ruchowe. Aerobik wraz z instruktorami GOKiR można ćwiczyć w Żelaznej, Chróścinie, Niewodnikach, Ciepielowicach i Prądach. W Prądach prowadzone są także warsztaty z tańca nowoczesnego.

W każdą środę w świetlicy w Karczowie spotykają się miłośnicy fotografii. Uczymy się wspólnie sztuki fotografowania i obróbki cyfrowej zdjęć.

Nauka gry na gitarze prowadzona jest w każdą środę w remizie OSP w Żelaznej.

Szczegółowy harmonogram zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie podany został na plakatach informacyjnych oraz w poniższym grafiku zajęć.