Impulsem do przeprowadzenia naszego projektu, związanego z tematyką samorządu, były rozmowy z nauczycielami i społecznikami z naszej gminy. Tematyka 20 lat Samorządu Terytorialnego nie jest łatwym zagadnieniem do ujęcia w formie jednoaktówki teatralnej. Nauczyciele zwracali nam uwagę, że młodzież w ogóle nie interesuje się kwestiami dotyczącymi samorządu, a sam temat wydaje im się nudny. Uczniowie nie zauważają również związku pomiędzy samorządem a własnym życiem. Społecznicy natomiast mówili o tym, że młodzież coraz rzadziej angażuje się w przedsięwzięcia organizowane przez lokalną społeczność. Stąd projekt „Uczeń, obywatel, artysta” jawił się jako naprawdę nieliche wyzwanie.

Zdecydowaliśmy, że rdzeniem naszego projektu będzie właśnie temat samorządu, a odbiorcami będą uczniowie gminy Dąbrowa. Aby zainteresować młodzież tą problematyką, postanowiliśmy ją ukazać za pomocą sztuki teatralnej. Dzięki temu nużące na pierwszy rzut oka treści przybrały atrakcyjną, komediową formę.
Projekt rozpoczął się od napisania scenariusza krótkiej, komediowej sztuki pt. „Zamek”. Autorami tekstu są Zbigniew Janowski i Tomasz Stochniał. Osadzenie współczesnych realiów samorządowych w średniowiecznej scenerii księstwa rządzonego przez autorytarną władczynię stanowiło osnowę dla treści bliskich współczesnym samorządom w gminach. Forma przedstawienia nawiązuje do konwencji dawnego kabaretu POTEM. To swoisty teatr absurdu, operujący skrótem myślowym, w którym przemycane są całkiem poważne zagadnienia.
W sierpniu 2018 ogłoszony został nabór do obsady, a gdy zgłosiło się 7 osób, ruszyliśmy z próbami. Po 20 godzinach prób, ekipa aktorów była gotowa do premierowego występu. Przedstawienie zostało wystawione 8 września na… zamku w Dąbrowie. Ponieważ w tym samym czasie odbywał się ogólnopolski festiwal muzyczny X Spotkania z Poezją Śpiewaną ZAMCZYSKO, więc widownia dopisała, a sama sztuka uzupełniła program Imprezy.
Projekt realizował Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, a partnerami były: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Naroku, Publiczna Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Chróścinie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie oraz Tomasz Stochniał – aktor. Po premierowym przedstawieniu dla szerokiej, festiwalowej widowni, spektakl zagraliśmy w trzech szkołach, które są partnerami naszego projektu. Zobaczyli je wszyscy uczniowie szkół w Dąbrowie, Chróścinie i Naroku – klas VI-VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum. W sumie ok. 260 osób. To grupa docelowa projektu „Uczeń, obywatel, artysta”.
Okazało się że temat samorządności nie jest całkiem obcy młodzieży a przy komediowej formie, może stać się doskonałym startem do dyskusji i do warsztatów happeningowych. Na koniec warsztatów uczniowie każdej szkoły przygotowali swój happening o samorządzie i własnej małej ojczyźnie.
Łącznie w ramach projektu „Uczeń, obywatel, artysta” powstał scenariusz sztuki teatralnej, spektakl na podstawie tego scenariusza (pięciokrotnie zaprezentowany widzom), odbyło się 44 godziny warsztatów i przeprowadzono 3 happeningi. Wydany został także okolicznościowy folder, który jest efektem naszego projektu.
Dzięki tym wszystkim działaniom uczestnicy projektu powiększyli swoją wiedzę na temat działalności samorządu, a także zapoznali się z historią i specyfiką opolskiego samorządu.
Nie bez znaczenia jest również to, ze młodzież miała okazję zetknąć się z niecodzienną formą teatralną i spróbować własnych sił w dziedzinie sztuki, która zyskuje dopiero swoją szeroką popularność – happeningu. Te działania przybliżyły młodym ludziom także ofertę kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.
Projekt pn. „Uczeń, obywatel, artysta”, dofinansowano z Budżetu Województwa Opolskiego w ramach realizacji zadania pn. Edukacja Kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016-2018.

MKG   stopka   JPG

TomaszStProjekt „Człowiek – to brzmi dumnie” realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie w ramach grantu EDUKO 2017 to nie tylko działania performatywne, ale i szkoleniowe. 26 czerwca w godzinach 10.00-13.00 w świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach odbęda się warsztaty teatralne dla nauczycieli, animatorów, pedagogów i wszystkich osób pasjonujących się teatrem. Prowadzącym warsztaty będzie instruktor teatralny GOKiRu Tomasz Stochniał. Warsztaty będą miały charakter zajęć praktycznych, gdzie w miłej i bezstresowej atmosferze uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

 

1. ELEMENTARNE ZADANIA AKTORSKIE, jako podstawowa i najskuteczniejsza forma edukacji teatralnej. Przećwiczymy całą gamą etiud aktorskich (etiudy z tekstem, bez tekstu, z tekstem improwizowanym, literackim itd.), nauczymy się używać ich w procesie twórczym i w edukacji artystycznej.

2. PODSTAWY EMISJI GŁOSU I ARTYKULACJI. Zapoznamy się z zestawem prostych, ale niezwykle skutecznych ćwiczeń, które – gdy są wykonywane regularnie – znacząco wzmacniają głos i dykcję.

3. PRACA NAD TEKSTEM I INSCENIZACJĄ.

 

Omówimy następujące zagadnienia:

- Scenariusz

- Praca nad tekstem klasycznym i współczesnym, nad prozą i wierszem

- Jak korzystać z nagłośnienia i oświetlenia scenicznego

- Scenografia i kostiumy

- Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów

 

Warsztaty są bezpłatne, BEZSTRESOWE, nie są męczące fizycznie i gwarantują dużo dobrej zabawy! Zapraszamy wszystkich, a szczególnie nauczycieli, którzy prowadzą grupy teatralne i chcieliby poprawić swój warsztat pedagogiczno - reżyserski. Ilość miejsc ograniczona!

 

Tomasz Stochniał - Aktor (dyplom Aktora Dramatu ZASP). Współpracował z teatrami w Krakowie, Radomiu i Warszawie. Zagrał ponad 20 ról w zawodowym teatrze i kilkukrotnie pełnił funkcje asystenta reżysera (m.in. Adama Hanuszkiewicza i Andrzeja Zaorskiego). Od kilkunastu lat prowadzi warsztaty teatralne z młodzieżą gimnazjalną, licealną i akademicką. „Wychował” kilku zawodowych aktorów.

 

26 czerwca w Zespole Szkół w Chróścinie zaplanowane jest także przedstawienie kończące projekt oraz wernisaż prac fotograficznych, które powstały na warsztatach fotograficznych 10 czerwca. Warto podkreślić, że projekt „Człowiek – to brzmi dumnie” zwieńczy wydanie folderu fotograficznego, w którym zostaną zaprezentowane najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w ramach naszego grantu.

Z radością pragniemy poinformować, że zgłoszony przez nas projekt spotkał się z uznaniem komisji konkursowej i otrzymał dofinansowanie w ramach programu Opolskie EDUKO 2017.

„Człowiek – to brzmi dumnie”, bo taki nosi tytuł naszego projektu, realizowany będzie w partnerstwie z Zespołem Szkół w Chróścinie.
Całość dotyczyć ma szeroko rozumianej tematyki praw człowieka. W ramach działań uczniowie szóstych klas szkoły podstawowej i wszyscy gimnazjaliści skorzystają z warsztatów happeningowo - teatralnych prowadzonych przez zawodowego aktora. Każda klasa, pod okiem fachowca, przygotuje, a następnie zaprezentuje własny happening. Zaplanowano również warsztaty fotograficzne dla chętnych. Ta oferta skierowana jest zarówno do uczniów jak i dorosłych (rodziców, dziadków). Wszystkich chętnych, którzy chcieliby wybrać się na takie zajęcia ze swoimi pociechami, prosimy o kontakt z GOKiR i wpisanie się na listę. Uwaga - liczba miejsc na warsztaty fotograficzne jest ograniczona!
Najlepsze zdjęcia każdego uczestnika warsztatów trafią na zorganizowaną przez nas wystawę, która będzie prezentowana w różnych miejscach naszej gminy. Zdjęcia te zostaną także wydane w formie albumu. Ale to nie koniec atrakcji. Jeszcze w tym miesiącu Zespół Szkół odwiedzi profesjonalne kino z projekcją filmu – niespodzianki. Na razie możemy tylko powiedzieć, że będzie to film nagradzany na najlepszych światowych festiwalach filmowych. Oczywiście wszystkie atrakcje dla uczestników projektu dostępne są za darmo. Dodatkowo na organizowane przez nas, w ramach projektu, szkolenie zjedzie do Ciepielowic około 20 animatorów kultury reprezentujących całe nasze województwo. A zatem sporo atrakcji przed nami!

http://edukoopolskie.pl/pl/aktualnosci-eduko/konkurs-grantowy-opolskie-eduko-2017-3.html

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie w partnerstwie z Zespołem Szkół w Chróścinie realizuje projekt pod nazwą „Człowiek – to brzmi dumnie” w ramach programu Opolskie EDUKO 2017. Tematyką projetu jest szeroko rozumiana kwestia praw człowieka. W ramach działań uczniowie szóstych klas szkoły podstawowej i wszyscy gimnazjaliści skorzystają z warsztatów happeningowo-teatralnych prowadzonych przez aktora, instruktora GOKiR Tomasza Stochniała. Każda klasa przygotuje, a następnie zaprezentuje własny happening. Zaplanowano również warsztaty fotograficzne dla chętnych. Ta oferta skierowana jest zarówno do uczniów jak i dorosłych (rodziców, dziadków). Wszystkich chętnych, którzy chcieliby wybrać się na takie zajęcia ze swoimi pociechami, prosimy o kontakt z GOKiR i wpisanie się na listę. Uwaga - liczba miejsc na warsztaty fotograficzne jest ograniczona! Najlepsze zdjęcia z warsztatów trafią na wystawę, która będzie prezentowana w różnych miejscach naszej gminy. Zdjęcia te zostaną także wydane w formie albumowej.

26 maja (piątek) o godzinie 10.00 w Zespole Szkół w Chróścinie zaplanowa jest projekcja filmu pt.: „Nazywam się Cukinio” (nominowany do Oscara 2016, laureata Cesara 2016), po którym odbędzie się dyskusja.
Finałem projektu będą: występ grupy teatralnej działającej w GOKiR, 6 happeningów oraz wystawa fotograficzna. Grant realizowany jest w ramach programu Opolskie EDUKO 2017.

Plik do pobrania: Diagnoza Stanu Edukacji Kulturowej na Opolszczyźnie - Raport z Badań